Social event made

enticing exceptional for you

We worked with one of the largest charity in Poland to develop, design and promote a nationwide social event. Our murals were painted all over Poland.

6. września 2012 roku Prezydent RP ratyfikował Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W trakcie akcji społecznej promującej podpisanie dokumentu, w najruchliwszych punktach największych miast Polski zostały wymalowane zaprojektowane w naszym studiu murale. Grafiki mówiły o niepełnosprawności w taki sposób, w jaki jeszcze w Polsce nie mówiono. Odmalowywali je na ścianach i według przygotowanych szablonów artyści, szkoły, urzędy, środowiska osób niepełnosprawnych, sympatycy i przechodnie.

Prezydent Miasta Gdynia -

Kiedy zobaczyliśmy projekty, wiedzieliśmy, że chcemy je mieć na murach naszego miasta

Akcja w Warszawie zaowocowała muralami w sześciu lokalizacjach: rondo przy Galerii Mokotów, stacja WKD Al. Jerozolimskie, zbieg ul. Francuskiej i Al. Stanów Zjednoczonych, Wisłostrada przy Torwarze, przy pasie w kierunku Żoliborza, rondo przy zbiegu Al. Prymasa Tysiąclecia i Wolskiej oraz Prymasa Tysiąclecia i Górczewskiej.

Gdynia, jako drugie miasto w Polsce zaprosiła organizatorów kampanii promującej Konwencję do siebie i urządziła swoisty happening. Działacze różnych środowisk osób niepełnosprawnych przyszli pod pirs w gdyńskiej Marinie, aby wspólnie nanosić na mur pierwszy obraz.

Wkrótce w Polsce zaczęły powstawać murale: Wrocław, Zamość, Białystok, Poznań, Szczecin, Lubin, Bydgoszcz, Iława, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Kutno, Namysłów…

OnlineContent -

Murale to znakomity środek propagowania informacji o niepełnosprawości

Poszukiwaliśmy wspólnego mianownika, doświadczenia, które będzie jednakowe dla osób pełno i niepełnosprawnych, które ponadto będzie zrozumiałe dla wszystkich, upiększające przestrzeń miejską i prowokujące do myślenia. Zdaliśmy sobie sprawę, że powinniśmy mówić o miłości, o uczuciu przedstawionym w artystycznej formie. Okazało się, że miłosne murale to znakomity środek pobudzania do życzliwości.

Za organizację kampanii odpowiadała Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, jedna z największych i najstarszych w Polsce organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Murale prowokowały do myślenia, do spojrzenia na innych, ich sytuację i możliwość nawiązania przyjaźni. To było także konkretne zaangażowanie – murale nie malowały się same. Potrzebowały pracy, organizacji i nabycia nowych umiejętności.

100

MURALI

Ogromne murale i małe piktogramy malowane były w całej Polsce. W akcję włączyły się szkoły, które w ramach wolontariatu razem z dziećmi i młodzieżą malowały murale na ścianach swoich budynków.